Həsənova Pərvanə- Əmizdirmə üzrə konsultant

2016- Dünya səhiyyə təşkilatı (DST) materiallarına əsasən əmizdirmə konsultantı

2017- Əmizdirmə üzrə konsultant , kvalifikasiya artırması