Yoqa

Yoqa  ilə məşqul olmaq gələcək ananın vücudunu doğuşa hazırlamağa kömək edir.  

Təlim məşqlərinin faydası nədən ibarətdir?
*Çanaq dibi əzələləri doğuşa hazirlamaq
* Bel nahiyəsi əzələlərini ağırlığa alışdırmaq

*Doğuş və sancı zamani lazım olan nəfəs texnikasını öyrənmək
* Bədəndəki vətərlərin, əsasən çanaq nahiyəsində olan vətərlərin elastikliyini, quvvəsini bərpa etmək
* Orqanizmin endokrinik sistemini qaydaya salmaq(məlumdur ki, bu dövrdə hormonların sabitliyi pozulur)

* Yorğunluq, yuxusuzluq, zəiflik kimi problemlərdən kənarda qalmaq
* Sinir sistemini qaydaya salmaq
* Orqanizmi oksigenlə təmin etmək

* Həyəcanlı anlardan uzaq olmaq, əhval-ruhiyyəni yüksəltmək