Aerobika və Pilates

Aerobika və Pilates

Bu hərəkət növü hamilə qadınlarda müəyyən fiziki ağırlıqların aradan qaldırılmasına yönəldilmişdir. Bərpaedici hərəkətlərin faydası haqqında bunları bilmək lazımdır:

Sistemli məşğələlər hamiləlik ərzində artıq çəki almamağa kömək olur

Ürək damar sisteminin, sinir və nəfəs yollarının fəaliyyətinin daha yaxşı şəkildə bərpası

Maddələr mübadiləsinin yaxşılaşdırılması.Bu da ananın və körpənin lazımi şəkildə oksigenlə təchizinin təmin edilməsidir.

Doğuşda sancı və güc vermə zamanı bütün əzələlərin, əsasən də çanaq dibi və qarın əzələlərin hazırlığı çox vacib bir amildir.

Bundan əlavə düzgün fiziki hərəkətlərin düşünülmüş və dolğun şəkildə yerinə yetirilməsi doğuşdan sonraki mərhələni də təmin edir. Belə ki, xüsusi hərəkətlər nəticəsində qadın hamiləlik zamanı bədənin görünüşündə yaranmış bəzi qüsurların bərpasını məhz aerobika vasitəsilə təmin edə bilər.

Bunu da unutmayın ki, asan doğuş fəal hamiləlik dövründən gəlib keçər.