Nərmin Xudiyeva

2009-2013 praktik psixologiya (Kiyev)

2013-2014- praktiki psixoloqiya magistri, psixoloji disiplin tədrisçisi (Kiyev)

Yanvar 2018 halhazıradək "Qeştalt terapiya teoriya və praktikası" (Moskva)