Hanna Geldman

Moskva Ayenqar Yoqa Məktəbi (Mixail və Tatyana Zaysevlar)

•  “Qadınlar üçün yoqa” 1999-2004.

• "Hamləlik və Doğuşun Anatomiya və Fiziologiyası" 2007

• "Uşaqlar Üçün Yoqa" 2009

• "1,2,3 trimestrlərdə Prenatal Yoqa" 2015

• "Hamiləlik Zamanı Yoqaterapiya Metodları" 2015

• "Postnatal Yoqa" 2015